Návody - Putty

Jak udělám...

PuTTy, SSH klient pro Windows

PuTTy je volně šiřitelná implementace terminálového klienta pro protokoly:

 • telnet
 • ssh

Zatímco telnet je protokol nezabezpečený, tj. znaky které píšete se nezašiforvané posílají až na cílový stroj, protokol ssh používá spojení šifrované..

Při přihlašování na cílový stroj se lze obvykle autentizovat heslem nebo existuje možnost pomocí tzv. asymetrické kryptografie, tedy vygenerovat si dvojici klíčů, z nichž:

 • jeden se nazývá privátní klíč (ten nikdy nikomu nedávejte a chraňte jej),
 • druhý veřejný klíč (ten se kopíruje na server a můžete jej poslat i nezabezpečenou cestou, např. jako přílohu emailu).
 • Při použití klíčů nezadáváte heslo které je nastavené na serveru, nýbrž heslo kterým je chráněný privátní klíč (takzvanou passphrase). Přihlášení pomocí klíčů je při dodržení zásad používáni, jako např. že privátní klíč nikomu nedáváme, jedna z nejbezpečnějších variant přihlašování na vzdálený stroj.

  SSH klient si s SSH serverem může povídat protokolem SSH verze 1 (tu už většinou ani nepotkáte) nebo SSH verze 2. Používejte pouze SSH2

  Instalace

  Stáhněte si instalační balík ze stránek autora putty.zip

  Vytvoření SSH klíče

  SSH klíč se vytváří programem puttygen, po instalaci jej najdete v menu Start, ve skupině PuTTy. Po jeho spuštění uvidíte tento dialog:

  Zkontrolujte, zda je skutečně dole, v sekci “Parameters” zaškrtnuté SSH-2 a do kolonky “Number of bits in a generated key” vyplňte délku generovaného klíče minimálně 2048. Pak zmáčkněte tlačítko Generate, začne generování klíče. Během generovaní pohybujte myší v šedé části dialogu - vašimi pohyby se krmí generátor náhody pro větsí “náhodnost” vygenerovaných dat.

  Do pole Key comment doplňte Váš email, příjmení, jméno tomasek@gmail.com, Tomáš Jedno. Ta se pak použije jako komentář ve veřejné časti klíče, a bude tak jasne, komu klíč patří.

  DULEŽITÉ: Vytvořený klíč musíte uložit pro pozdější použití v PuTTy! Stiskněte Save private key a uložte klíč do souboru. Tento soubor je ve speciálním formátu (s příponou .pkk) - jiné programy jej nedokáží zpracovat. NEMĚL BY NIKDY OPUSTIT VÁŠ POČÍTAČ, ANI SE DOSTAT DO NEPOVOLANÝCH RUKOU. Pro zvýšení bezpečnosti nastavte ochranu soukromého klíče heslem (zapisuje se do pole Key passphrase).

  Veřejná část klíče je zobrazena v šedivém poli v horní části dialogu. Tento řetězec můžete libovolně distribuovat - právě jej unixové servery použijí jako protipól vašeho soukromého klíče pro autorizaci.

  Stiskněte Save public key a uložte veřejnou část klíče.

  Tu potom pošlete v mailu na sunsec@sunsec.cz s popisem kdo jste a kam chcete klíče nahrát (tj. kam potřebujete zřídit přístup).

  Získání veřejného klíče z existujícího soukromého

  Budete-li chtít ze soukromého klíče někdy v budoucnu chtít opět získat jeho veřejnou část, spustíte puttygen ale nestiskněte “Generate”, ale Load. Po nahrání soukromého klíče se v šedivé části dialogu opět zobrazí veřejná část.

  Nastavení spojení v PuTTy

  Spusťte Putty a rozbalte si menu v levé části. Jděte do sekce Connection > SSH > Auth

  Stiskem tlačítka Browse si můžete vybrat soubor .pkk se soukromým klíčem, který jste si předtím uložili v programu puttygen.

  Nakonec zapište adresu vzdáleného počítače. To se dělá v sekci Session:

  Do kolonky Host name napište jméno (nebo IP adresu) počítače, na který se chcete přihlásit, zaškrtněte pole “Connection type” SSH (vyplní se port 22, to je ve většině případů správně, případně zkuste port nastavit na 222).

  Do kolonky Saved Sessions vyplňte název, pod kterým nastavení jasně poznáte - např. může obsahovat opět jméno cílového počítače a zmáčkněte Save. Všechno nastavení se uloží do pojmenované konfigurace. Tu si budete moci přístě vyvolat tak, že ji vyberete ze seznamu a stiskněte Load (hodnoty se načtou do dialogu).

  Použití ssh agenta (pageant)

  Spusťte program pageant a nahrajte do něj váš soukromý klíč. Add Key

  Lze to i zautomatizovat, když vytvoříte zástupce pageanta a v něm napíšete cestu ke klíči

  "D:\Putty\pageant.exe" C:\Keys\private.ppk

  Program poběží v tray ( vpravo dole na panelu start ), vypadá jako počítač s kloboučkem

  Klikněte na něj pravým tlačítkem a otevřete novou session.

  Více ZDE

  Použití PuTTy klíče pod linuxem

  Je podrobně rozpsáno zde: doplnit -->

  Konverze klíče na OpenSSH formát

  Pro použítí klíče v Unixových systémech je potřeba SSH-2 klíč překonvertovat pomocí programu puttygen. Po spuštění programu puttygen vyberte v nabidce “Conversions” a dále “Import key”, vyberte privátní klíč *.ppk, který chcete překonvertovat. Vyberte znovu “Conversions” , “Export OpenSSH key” a zadejte jméno souboru, v kterém bude nový klíč. V linuxu je potom potřeba nastavit práva souboru s klíčem na 0600 pomoci prikazu:

  chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
  chmod 700 ~/.ssh/

  Logování pomocí linuxového terminálu se provádí:

  ssh -i cesta_ke_klici ip_routeru

  pokud nastanou nějaké problémy lze si pustit debug (výpis dění a chyb) parametrem -v tedy:

  ssh -i -v cesta_ke_klici ip_routeru