Datová uložiště

Ukládání a další práce s velkými objemy dat.

Datová uložiště

V posledních několika letech dochází k obrovskému nárůstu objemu ukládaných dat a důrazu na jejich dostupnost a zálohování.

Tato situace vede k tomu, ze se data přesouvají z disků přímo připojených k serverům na specializovaná úložná zařízení – diskové pole. Jejich architektura je navržena tak, aby umožňovala rychlý přistup k datům a poskytovala rozšiřující funkce pro práci s těmito daty – vytváření snapshotů, replikace a reduplikace dat atd.

Z principu přístupu k úložné kapacitě rozdělujeme disková pole do dvou hlavních skupin – bloková zařízení, která pracují s bloky úložné kapacity a dále pak systémy, které prezentují úložný prostor pro přímé ukládání souborů prostřednictvím protokolů CIFS resp. NFS. Mimo to existují tzv. Unified Storage, které poskytují oba tyto typy přístupu a která přináší všechny výhody tohoto konceptu spolu s jednoduchou správou, spolehlivostí a výkonem.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy
  • střední a velké skupiny