Virtualizace serveru a využití výkonu

Sdílení výkonu a efektivnější využití IT zdrojů.

Virtualizace

Princip virtualizace spočívá ve vytváření virtuálních serverů, které jsou instalovány na fyzické servery.

V praxi je pak na jednom fyzickém serveru provozováno několik serverů virtuálních. Virtuální servery sdílí výkon a dokážou efektivněji využít prostředků fyzického serveru a tím lépe zhodnocují finanční prostředky vložené do pořízení serverové infrastruktury.

Nespornou výhodou virtualizace je logické oddělení provozu aplikací a služeb pomocí virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru, což má zásadní vliv na stabilitu a funkčnost. Některé aplikace provozované na serverech se mohou navzájem negativně ovlivňovat a může docházet ke kolizím, které následně mohou způsobit havárii serveru. Při použití virtualizace běží každá takováto aplikace na jiném virtuálním serveru a ke kolizím nedochází. Přitom se stále používá pouze jeden fyzický server a není nutné kvůli takovéto situaci pořizovat server nový.

Použití virtualizace přináší ještě jednu zásadní výhodu. Virtuální servery lze poměrně snadno zálohovat a obnovovat a to například i před plánovanými aktualizacemi. Pokud dojde k poruše serveru, lze v mnohem kratší době zprovoznit virtuální server a nemusí to být vždy nutně na stejném fyzickém serveru. Takto lze zajistit operativnější a efektivnější využití IT zdrojů.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy
  • střední a velké skupiny