Service Catalog Automation

Automatizace poskytování IT služeb, Katalog samoobslužných služeb.

Jsou vaši zákazníci či interní uživatelé frustrováni schopností IT dodávat požadované služby včas a v požadované kvalitě a možná hledají alternativní poskytovatele těchto služeb mimo interní IT? Na vině jsou pravděpodobně interní procesy regulující poskytování těchto služeb. I když firma možná nabízí zadání požadavku samoobslužně, zbytek procesu je silně závislý na ruční práci administrátorů a vyžaduje značnou koordinaci práce celé řady lidí. Vysoký podíl lidských aktivit spolu s velkým počtem nestandardních požadavků často způsobuje zpoždění v dodávkách požadovaných služeb či poskytnutí chybných a nevyhovujících služeb.

Automic Service Orchestration

Automic Service Orchestration umožňuje plnou automatizaci poskytování podnikových IT služeb. Uživatelé požádají o IT službu v prostředí, na které jsou zvyklí díky integraci s populárními IT Service Management a Service Catalog nástroji a Automic Service Orchestration automaticky vykoná veškeré aktivity nevyhnutné pro dodání požadované služby. Pokud jsou pro vyřízení požadavku zapotřebí různá schválení, Automic Service Orchestration se postará o to, aby byli odpovědným osobám doručeny žádosti o schválení a zajistí tak soulad s podnikovými procesy pro řízení změn.

Výhodou plné automatizace katalogu služeb je:

  • Rychlá a bezobslužná dodávka služby
  • Vysoká škálovatelnost bez ohledu na omezenou kapacitu administrátorů
  • Méně úsilí na zpřístupnění a údržbu nových či aktualizovaných služeb
  • Více času a prostoru pro tvorbu nových a zdokonalování stávajících IT služeb

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy

Co říkají jiní?

"V RWE se snažíme minimalizovat manuální intervence na naprosto nezbytné minimum. Pomocí platformy Automic jsme byli schopni automatizovat řízení celého životního cyklu DC služeb od počátečního zřízení služby přes její provozní integraci, řízení změn a provozní podporu až po její zrušení na platformě Automic. - Martin Dudda, Control & Output Mgt, RWE/Innogy."