Bezpečnost

Analýzy a nasazení řešení zajišťují bezpečnost IT

Bezpečnost IT je tedy komplexní pojem, který se skládá z mnoha řešení a postupů podle toho z jakého pohledu se na problém díváme. Obecně platí, že bezpečnost IT nelze řešit izolovaně a tzv. bezpečnostní politika v oblasti IT je nedílnou součástí všeobecné bezpečnostní politiky organizace ať už neformální (v případě malých organizací) nebo vysoce formalizované (v případě velkých organizací).

Audity

 • Reporty, analýzy
 • Penetrační testy
 • Návrh a realizace opatření (vyplývající z nálezů auditů)
 • Změna stávající IT infrastruktury/architektury
 • Nasazení řešení zajišťující bezpečnost IT

Jedno i druhé může být řešeno nezávisle tj. můžeme provést pouze audit a předat k řešení někomu jinému nebo naopak můžeme realizovat opatření z auditu provedeného někým jiným.

Co se skrývá pod pojmem bezpečnost IT?

Pod pojmem bezpečnost IT obvykle rozumíme ochranu odpovídajících IS a informací, které jsou v nich uchovávány, zpracovávány a přenášeny. Bezpečnost IT je často zjednodušována na pouze ochranu před vnějšími útoky, ale podstata zranitelného místa IS může být také:

 • fyzická – např. umístění IS v místě, které je snadno dostupné nebo ohrozitelné výpadkem napětí
 • přírodní – objektivní faktory jako záplava, požár, blesk,…
 • v hardwaru nebo softwaru
 • fyzikální – vyzařování, nevhodný druh spojení
 • v lidském faktoru – největší zranitelnost ze všech možných variant

Existence zranitelných míst bývá důsledkem chyb, selhání v analýze, v návrhu nebo implementaci IS, důsledkem vysoké hustoty uložených informací, složitosti softwaru, existence skrytých kanálů pro přenos informace jinou než zamýšlenou cestou apod.

Do oblasti bezpečnosti v soudobém pojetí počítáme také zajištění:

 • důvěrnosti – k informacím mají přístup pouze autorizované subjekty
 • integrity a autenticity – informace smí modifikovat jen autorizované subjekty a původ informace je ověřitelný
 • dostupnosti – informace jsou dostupné autorizovaným subjektů a nedojde k odmítnutí služby

K těmto již klasickým hlediskům bezpečnosti se v současnosti nedělitelně druží hlediska prokazatelnosti, odpovědnosti, nepopiratelnosti a spolehlivosti.

Řešení je určeno pro

 • malé a střední firmy
 • střední a velké skupiny