Virtuální kancelář

Pronájem a poskytování IT infrastruktury jako služby

Většina společností potřebují pro svůj chod emailový server, databázové aplikace, informační systémy, CRM, terminálové aplikace, atd. to ve standardním případě znamená, vynaložit nemalé prostředky za serverovou infrastrukturu, za odpovídající softwarové licence, za proškoleného firemního technika, za údržbu a správu. Přitom většina serverového výkonu, diskového prostoru, často i nesprávně nakoupených licencí leží ve firmě ladem nevyužita a během krátké doby nakoupený software i hardware zestárne.

Naše řešení … spočívá ve pronájmu nebo poskytování IT infrastruktury jako služby. Díky tomuto přístupu nemusíte investovat nemalé firemní prostředky, platíte pouze za to, co aktuálně potřebujete a jak dlouho to potřebujete. S totální flexibilitou, efektivitou, vysokou dostupností a garancí funkčnosti infrastruktury.

Výhody virtuální kanceláře

  • Snížené vstupní investiční náklady do infrastruktury
  • Garantovaná dostupnost infrastruktury dle smlouvy SLA
  • Zodpovědnost za provoz na straně poskytovatele
  • Stabilita kritických aplikací
  • Garantovaná záloha dat
  • Zabezpečený přístup

Nechcete investovat do nové serverové a počítačové infrastruktury?

Pokud máte zastaralou serverovou infrastrukturu a uživatelské počítače již taky nepatří k nejvýkonnějším, ale potřebujete pro chod firmy rychle sdílet data a využívat bezproblémově síťové aplikace, je tady možnost přenést všechny potřebné firemní data a aplikace do bezpečného, vysoce výkonného, privátního cloudu. Investovat nic nemusíte, platíte měsíčně pouze za ty služby a výkon, který využijete.

Potřebujete mít přístupné firemní data na cestách, z poboček nebo z domova?

Obchodníci a management na cestách, externí pracovníci, zaměstnanci všech poboček nebo zaměstnanci s pružnou pracovní dobou při práci z domova můžou plnohodnotně přistupovat k firemním datům a aplikacím odkudkoliv a kdykoliv. Získáváte tak větší flexibilitu a efektivitu pracovních výkonů. Řešení je ideální jak pro malé firmy, tak i pro větší společnosti.

Nemáte možnost nebo nechcete zřizovat zabezpečené prostory pro serverovou infrastrukturu?

Pro využívání služby nepotřebujete mít žádnou serverovou infrastrukturu umístěnou ve svých firemních prostorech. Šetříte tak náklady na prostor, zabezpečení místnosti a energie.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy
  • střední a velké skupiny