Jak klientům pomáháme

Aplikujeme strukturovaný přístup k řešení potřeb zákazníků

Dodávky IT infrastruktury

Řízené dodávky včetně návrhů a implementací.

Správa IT infrastruktury

Svěřená správa a údržba.

Servis a podpora

Podpora řešení implementovaných v rámci implementačních projektů nebo projektů systémové integrace.

Projektové řízení

Nezávislé řízení vašich projektů certifikovanými projektovými manažery.web, mail, dns

Konzultace

Návrh celkové architektury, stanovení technických a organizačních požadavků, návrhy subsystémů a komunikační infrastruktury včetně zajištění bezpečnosti

Technický dozor investora

Budeme na vaší straně a pomůžeme vám s oponenturou nebo vytvořením podkladů a záměrů v procesech plánování obnovy nebo podpory vaší IT infrastruktury

Vybraná řešení

Vysoká dostupnost a DR

aplikací, dat, serverů a fyzické infrastruktury.

Bezpečnost

Analýzy a nasazení řešení zajišťují bezpečnost IT

Virtuální kancelář

Pronájem a poskytování IT infrastruktury jako služby

Naše filozofie

Zcela adaptivní a šité na míru požadavkům našich zákazníků. Náš přístup k řešení zákaznických potřeb poskytuje našim klientům nejlepší rovnováhu mezi technologickou vyspělostí a pragmatičností řešení.