Vysoká dostupnost a Disaster recovery

HA a DR aplikací, dat, serverů a fyzické infrastruktury.

K hlavním součástem IT infrastruktury patří kromě spolehlivých a výkonných serverů umístěných zabezpečených prostorách s dostatečnou konektivitou především síťová a komunikační infrastruktura, zařízení pro ukládání dat (storage), prvky síťové bezpečnosti či klientská vrstva. Vše pospolu tvoří vzájemně provázaný celek, který má za úkol vytvořit optimální provozní prostředí pro uživatelské aplikace, zajistit jejich ochranu a spolehlivost.

HA/DR

Provozujete aplikace jejichž nedostupnost výrazně ovlivňuje efektivitu vaší organizace? Přicházíte kvůli výpadkům vašich systémů o peníze nebo důvěru zákazníků? Potřebujete zajistit údržbu vaší IT infrastruktury bez ovlivnění dostupnosti kritických aplikací.

Vysokou dostupnost (High Availability - HA) je možné zajistit na úrovni aplikací, dat, serverů nebo fyzické infrastruktury tj. v tomto případě myšleno hardware. Pokud se bavíme o těchto pojmech na úrovni IT infrastruktury většinou se jedná o replikaci dat v rámci diskových polí a vysokou dostupnost serverů ať už fyzických nebo virtuálních označovanou pojmem cluster nebo clustering.

Vysoká dostupnost může být zajištěna v rámci prostředí jednoho datacentra nebo v rámci geograficky oddělených lokalit. S problematikou vysoké dostupnosti velmi těsně souvisí i zajištění dostupnosti aplikačních služeb a dat po rozsáhlém výpadku (katastrofě) infrastruktury (Disaster Recovery – DR).

Jak jsou rozmanité jednotlivé vrstvy a požadavky, tak rozmanité jsou i technologie, které pro zajištění HA/DR používají. Náš přístup k řešení v této oblasti se opírá o odborné a ve spojení s některými technologiemi i unikátní znalosti vyplývající z dlouholeté praxe v prostředí, kde spolehlivé zajištění těchto požadavků patří ke kritickým parametrům provozu IT systémů.

Řešení je určeno pro

  • malé a střední firmy
  • střední a velké skupiny