Konzultace

Audit a analýza bezpečnosti, architektonický návrh

Architektonický návrh

Dodáváme architektonické návrhy IT systémů a síťové infrastruktury (Firewally, DMZ, WLAN,…).

Bezpečnostní analýzy

Vypracujeme bezpečnostní analýzu nebo návrh realizace pro zajištění bezpečnosti IT systémů - audit bezpečnosti.

  • Konzultace s ohledem na bezpečnost zvolených nebo provozovaných řešení.
  • Zajistíme vypracování bezpečnostního auditu vaší aplikace

Další konzultace

Mezi další často poskytované konzultace v oblasti IT infrastruktury:

  • Analýza (zhodnocení) současného stavu - Assesment
  • Návrh implementace, konsolidace, optimalizace, migrace
  • Analýzy využití a zatížení infrastruktury
  • Konzultace v oblasti projektových metodik